J73A

J73A

J73A – 20 my eloxeret aluminium med folie på lager hos MUNCHOLM
Tykkelse 1,50 mm • Type EN 5005 H14 EQ • Format 1.500×3.000 mm
Tykkelse 2,00 mm • Type EN 5005 H14 EQ • Format 1.500×3.000 mm
Tykkelse 3,00 mm • Type EN 5005 H14 EQ • Format 1.500×3.000 mm

Ovenfor er opført materialer vi normalt har på lager med forbehold for mellemsalg.
Du kan kontakte MUNCHOLM for yderligere information på T:8621-5055.


J73A® - FÆRDIGELOXERET ALUMINIUM FRA MUNCHOLM A/S

Tekniske data

Bukkeradius for J57S® ved 90°
R = 1 × t: 
For pladetykkelserne ovenfor er den indre bukkeradius (R) lig med pladetykkelsen (t). Ved bukning kan der i det eloxerede lag 
opstå mikrorevner, som er sigtbare som lysere linier på bukkefladen.
J73A® - FÆRDIGELOXERET ALUMINIUM FRA MUNCHOLM A/S
Fysiske egenskaber
Elasticitetsmodul: ca. 70.000 MPa 
Densitet: ca. 2,7 t/m³ 
Varmeudvidelseskoefficient: 0,0236 mm pr. kelvin og meter

Kemisk sammensætning iht. EN 573, del 3
Legering EN AW 5005 (AlMg1-B)
Sammensætning i vægtprocent (maks.):
Si 0,30 • Fe 0,70 • Cu0,20 • Mn 0,20 • Mg 0,50-1,10 • Cr 0,10 • Zn 0,25 • Ti 0,05 • Andre 0,05 • I alt 0,15

Dimensioner
Pladetykkelse: 1,0 til 3,0 mm (hårdhed H14) og 4,0 mm (hårdhed H12) 
Bredde op til 2.000 mm 
Længde op til 7.900 mm er muligt 

Mekanisk styrke
Trækstyrke: Rm = 145-185 MPa (dog Rm = 125-165 MPa for t=4,0 mm)
Brudgrænse: Rp 0,2 > 120 MPa (dog Rp 0,2 > 95 MPa for t=4,0 mm)
Brududvidelse: A50 > 2-5 %

Brandbeskyttelse

Materialet er ikke brandbart (96/603/EC)

Certifikater

ISO 9001:2008 
ISO/TS 16949:2009 
Certificate of non-radioactive AL products EMAS / ISO 14001 / OHSAS 18001 
EU overensstemmelseserklæring

J73A® - FÆRDIGELOXERET ALUMINIUM FRA MUNCHOLM A/S

 

Kontakt os T: +45 8621 5055

Søren Klausen

Søren Klausen
Salg • Rådgivning
[email protected]

Frank Stenhøj Christensen

Frank Stenhøj Christensen
Salg • Rådgivning
[email protected]

Torben Dam Hansen

Torben Dam Hansen
Salg • Rådgivning
[email protected]