Bæredygtighed og CSR

Copporate Social Responsibility CSR-rapport:
Dyk ned i den spændende læsning 
om samfundsansvar hos MUNCHOLM.

Læs mere >

Samfundsansvar (CSR)
Hos Muncholm er vi bevidste om, at verden er knap på ressourcer, og at alle vores forretningsaktiviteter i større eller mindre grad har betydning for vore omgivelser. Vi forholder os til denne realitet og arbejder derfor ud fra ovenstående værdier for at sikre mindst mulig belastning af miljø, mennesker og samfund. Muncholm er en samfundsansvarlig virksomhed, som gennem sin udvikling af samfundsansvarlige aktiviteter, også kendt som Corporate Social Responsibility (CSR), bestræber sig på at handle ansvarligt i enhver henseende. 


CSR-strategi 
Muncholm A/S engagerer sig på eget initiativ i samfundsansvarlige aktiviteter, som integrerer hensyn til miljø, forretningsetik, menneskerettigheder. Muncholm A/S anser sine samfundsansvarlige indsats som en proces, der løbende bliver udviklet. Muncholm engagerer sig i samfundsansvarlige aktiviteter, som skaber værdi for vores forretning, samfundet og vores interessenter. Vores samfundsansvarlige initiativer har til formål at mindske belastningen og forbedre forholdene inden for miljø, arbejdsmiljø og samfundsmæssige udfordringer. 

Ambition 
Muncholm A/S ønsker at være kundens foretrukne samarbejdspartner, fordi vi gennem vores samfundsansvarlige aktiviteter og dokumentation kan sikre kunden en gennemsigtighed og tryghed i de produkter, de erhverver sig. Muncholm vil gennem sine årlige målsætninger sikre en samfundsansvarlig og bæredygtig udvikling af sine produkter og forretningsprocesser. På sigt skal disse aktiviteter resultere i en 100 % bæredygtig forretning.

CSR • Corporate Social Responsibility