Miljøvaredeklaration EPD

Miljøvaredeklaration EPD

Miljøvaredeklaration EPD

Hos Muncholm bestræber vi os på at være så opdateret som muligt på dette område. Hvis I ikke finder, hvad I søger på denne side, er I velkommen til at kontakte os her:
T: +45 8621 5055

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb fra vugge til grav. LCA er et krav i bygningsreglementet for al nybyggeri, hvor byggerier over 1.000 kvadratmeter har et loft over den årlige CO2-udledning på 12 kg CO2 pr. m².

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier (herunder global opvarmning, forsuring, næringssaltsbelastning m.fl.), men kvantificerer også forbrug af energiressourcer (bl.a. forbrug af hhv. vedvarende og ikke-vedvarende energi ressourcer) samt affaldsstrømme (her f.eks. mængden af bortskaffet affald og materialer til energiudnyttelse eller genanvendelse). For arkitekter, rådgivere og bygherrer betyder det, at miljøvaredeklarationer EPD bliver et uundværligt værktøj i projekteringen, og en EPD gør det muligt at sammenligne forskellige produkters effekt på byggeriets samlede miljøregnskab.

Miljøvaredeklaration EPD

Afdeling: Muncholm • Blik

Afdeling: MUNCHOLM•Blik

Leverandør: VMZINC
Produkt: Zink

Miljøvaredeklaration EPD > NATUR fra VMZINC

Miljøvaredeklaration EPD > QUARTZ-ZINC & ANTHRA-ZINC fra VMZINC

Miljøvaredeklaration EPD > QUARTZ-ZINC PLUS & ANTHRA-ZINC PLUS fra VMZINC

Miljøvaredeklaration EPD > AZENGAR fra VMZINC

Miljøvaredeklaration EPD > PIGMENTO fra VMZINC


Leverandør: RHEINZINK
Produkt: Zink

Miljøvaredeklaration EPD > RHEINZINK prePATINA blue-grey og graphite-grey

Miljøvaredeklaration EPD > RHEINZINK CLASSIC


Leverandør: Aurubis
Produkt: Kobber 

Miljøvaredeklaration EPD > Nordic Standard

Miljøvaredeklaration EPD > Nordic Green/Blue

Miljøvaredeklaration EPD > Nordic Royal

Miljøvaredeklaration EPD > Nordic Brown

Miljøvaredeklaration EPD > Nordic Bronze

Miljøvaredeklaration EPD > Nordic Brass


Leverandør: Speira
Produkt: Falsbar lakeret aluminium

Miljøvaredeklaration EPD > Valsede aluminiumsprodukter


Leverandør: Novelis
Produkt: Falsbar lakeret aluminium 

Vores leverandør Novelis er i gang med at udarbejde en materialespecifik EPD, og så snart den foreligger vil den kunne findes her. 

Miljøvaredeklaration EPD > Blanke aluminiumsplader (engelsk version)

Miljøvaredeklaration EPD > Koldformede aluminiumsplader til udendørs brug (engelsk version)

Miljøvaredeklaration EPD > Båndlakerede aluminiumsplader (engelsk version)


Afdeling: Aluminium • Facader

Afdeling: Aluminium•Facader

Leverandør: Speira
Produkt: Lakeret facadealuminium

Er på vej......


Leverandør: Novelis
Lakeret facadealuminium

Vores leverandør Novelis er i gang med at udarbejde en materialespecifik EPD, og så snart den foreligger vil den kunne findes her. 

Miljøvaredeklaration EPD > Blanke aluminiumsplader (engelsk version)


Miljøvaredeklaration EPD > Koldformede aluminiumsplader til udendørs brug (engelsk version)

Miljøvaredeklaration EPD > Båndlakerede aluminiumsplader (engelsk version)


Afdeling: Trapezplader • Statik

Afdeling: Trapezplader•Statik

Leverandør: SAB-profiel
Produkt: Trapezplader i stål

Miljøvaredeklaration EPD > Ståltrapezplader til tag fra SAB med Colorcoat PE15

Miljøvaredeklaration EPD > Ståltrapezplader til væg fra SAB

Miljøvaredeklaration EPD > Ståltrapezplade 35/1035 fra SAB

Miljøvaredeklaration EPD > Pre-finished stålcoil med Colorcoat fra SAB

Miljøvaredeklaration EPD > Profilerede stålplader til tag, væg, dæk og loft fra PPA Europe

Stålværket SAB er ejet af Tata-Steel Europe, som har en strategi med at reducere CO2-udledning med 30 % inden 2030 og være neutrale i 2050.


Afdeling: Schröder • Maskiner

Afdeling: Schröder•Maskiner

Leverandør: Schröder Group
Produkt: Maskiner 

Er på vej......